Penghantaran dan Pembelian

  • Barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan kecuali atas sebab-sebab yang tertentu.
  • Kami tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang berlaku disebabkan oleh pihak perkhidmatan penghantaran/pos. Tetapi anda digalakkan memaklumkan kepada kami sekiranya perkara tersebut berlaku.
close item